FRFaîtes votre choix:

Fipronil in eieren

Nieuws > Fipronil in eieren >

Het parket voert met ondersteuning van het Voedselagentschap een onderzoek uit naar het gebruik van fipronil in de pluimveesector. Het gebruik van dit middel is niet toegestaan in deze sector en is dus illegaal.

Het gerechtelijk onderzoek heeft tot doel de illegale handel tot op het bot uit te zoeken. Het is belangrijk om dit onderzoek alle kansen op succes te geven en dus geen informatie te verstrekken die dat op de helling kan zetten. Het FAVV respecteert dan ook ten volle het geheim van het gerechtelijk onderzoek.

Het gevoerde beleid met betrekking tot de te nemen maatregelen is volledig in lijn met de Europese richtlijnen ter zake die door de Commissie via het RASFF systeem op 31 juli aan alle lidstaten werd verspreid. Zowel België als Nederland volgens deze aanpak

Het FAVV staat er wel op om de consument maximaal in te lichten over de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid.

Op basis van de gegevens die haar ter beschikking gesteld werden, heeft het FAVV uit voorzorg producenten van eieren geblokkeerd. In alle bedrijven werden monsters genomen die op de aanwezigheid van fipronil geanalyseerd worden. Deze bedrijven moesten bovendien hun klanten inlichten zodat die de eieren uit de handel konden halen. Het FAVV controleert dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

Aangezien de vastgestelde gehalten aan fipronil in eieren op dit moment aanzienlijk lager zijn dan de afgesproken EU grenswaarde is een recall zoals voorzien in de publiekswaarschuwing in Nederland niet nodig

Alle eieren waarin er volgens onze analyses fipronil is aangetroffen, worden sowieso vernietigd ook al vormen de tot nu toe aangetroffen concentraties volgens de Europese richtlijnen geen gevaar voor de volksgezondheid. Fipronil is immers een illegale stof is en hoort niet thuis in de voedselketen.Bedrijven waar er fipronil in de eieren wordt aangetroffen, mogen pas weer opstarten eens het FAVV er zeker van is dat de stof er geen probleem meer stelt voor de voedselketen. De betrokken bedrijven moeten in eigen controles kunnen aantonen dat er in hun nieuwe eieren geen fipronil te detecteren is. Daarna gaat het FAVV nog eens langs om een officieel monster te nemen en te analyseren. Pas als ook in die analyses van het FAVV geen fipronil meer gedetecteerd wordt, zal het bedrijf vrijgegeven worden.

Het onderzoek is nog volop aan de gang. Indien er toch analyseresultaten zouden vastgesteld worden die de Europees afgesproken grenswaarde zouden overschrijden zullen de consumenten uiteraard onmiddellijk informeren en meteen de nodige maatregelen treffen om de voedselveiligheid te garanderen.

 

Bron: http://www.favv-afsca.be/

 

Terug
www.servacofoodcontrol.be
Wij voeren uw analyses
uit
op voedingswaren, diervoeder, dierlijk afval
en water.
Honderdweg 13
9230 Wetteren

Tel.: +32 9 363 80 14
Fax: +32 9 362 04 62

E-mail