FRFaîtes votre choix:

Nieuwe voedselveiligheidscriteria voor pluimveevlees

Nieuws > Nieuwe voedselveiligheidscriteria voor pluimveevlees >


VERORDENING (EU) Nr. 1086/2011 VAN DE COMMISSIE  van 27 oktober 2011 (tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad en van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 van de Commissie wat betreft salmonella in vers pluimveevlees) maakt van Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium een voedselveiligheidscriterium.Deze verordening is van kracht geworden vanaf 1 december 2011.

Dit betekent dat wanneer de salmomella-isolatie op pluimveekarkassen of vers pluimveevlees positief is, ook een typering zal moeten gebeuren. Indien salmonella enteridis of salmonella typlimurium wordt aangetoond, moeten de producten uit de handel worden genomen (of eventueel een verhittingsstap ingebouwd).Terug
www.servacofoodcontrol.be
Wij voeren uw analyses
uit
op voedingswaren, diervoeder, dierlijk afval
en water.
Honderdweg 13
9230 Wetteren

Tel.: +32 9 363 80 14
Fax: +32 9 362 04 62

E-mail