FRFaîtes votre choix:

Op eierschalen zit Campylobacter (19/07/2018)

Nieuws > Op eierschalen zit Campylobacter (19/07/2018) >

Campylobacter, de bacterie die in Europa verantwoordelijk is voor de meeste voedselinfecties, kan worden overgebracht via eierschalen. Het is evenwel mogelijk je hiertegen te wapenen. Dit is de conclusie van het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in Duitsland.

Het BfR concludeert dat Campylobacter vooral wordt overgedragen door kippenvlees. Hoewel het risico op infectie via de buitenkant van eieren lager is, valt dat risico niet uit te sluiten. Het BfR legt uit dat infectie via eierschalen mogelijk is, maar dat belangrijke wetenschappelijke gegevens om dit te onderbouwen ontbreken of elkaar tegenspreken.
Besmetting via kippenfeces

Ieder jaar opnieuw zijn er vele honderden in Nederland en België die getroffen worden door een infectie met Campylobacter. Campylobacter bevindt zich in de darmen van pluimvee zonder dat de dieren daar last van ondervinden. Bij het slachten komen de bacteriën op het vlees. Ook via eieren komt kippenfeces naar buiten, inclusief Campylobacter op de eierschalen en de verpakking.
Hygiënemaatregelen

De kans op besmetting is echter substantieel te verlagen door het toepassen van goede hygiënemaatregelen. Dat geldt zowel in de stal als bij consumenten thuis of in restaurants. Het BfR beveelt aan om eieren apart te bewaren van ander eten, om keukengerei goed schoon te maken na contact met eierschalen of rauw ei en goed de handen te wassen na het aanraken van eieren.

Alleen schone eieren zouden gebruikt moeten worden ter bereiding van gerechten. Dit geldt vooral voor mensen uit kwetsbare groepen in de samenleving.
Dalende trend in Groot-Brittannië

De Britse Food Standards Agency (FSA) rapporteert in 2018 dat de besmetting met Campylobacter op verse hele kip en op kippenlevers in Groot-Brittannië in 2017 dalende is. Dit geldt vooral voor kip met een hoge besmetting met Campylobacter met meer dan 1000 k.v.e./gram. Deze daling is vooral zichtbaar in de koudere maanden van het jaar, maar ook in totaal lijkt er een dalende trend te zijn ten opzichte van voorgaande jaren.

Campylobacter is een van de meest voorkomende veroorzakers van voedsel gerelateerde infecties bij de mens. De European Food Safety Authority (EFSA) heeft geconcludeerd dat 20-30% van de Campylobacter-besmettingen van de mens veroorzaakt wordt door consumptie en/of (onhygiënische) bereiding van pluimveevlees, terwijl 50-80% van de Campylobacter-besmettingen bij de mens veroorzaakt wordt door stammen die uit pluimvee afkomstig zijn.

Meer dan de helft van de Campylobacter-infecties bij de mens die veroorzaakt zijn door stammen die uit pluimvee afkomstig zijn, komen via andere transmissieroutes dan pluimveevlees bij de mens terecht. Mogelijke routes zijn oppervlaktewater, via de lucht, of direct contact met pluimvee. De EFSA noemt echter eieren niet als een mogelijke besmettingsbron.
Voorkomen van besmetting van kippenvlees blijft belangrijk

Het BfR stelt dat mensen uit kwetsbare groepen geen rauwe eieren of gerechten gemaakt met rauw ei zonder voldoende verhitting moeten eten wegens gevaar op infectie met Campylobacter. Wel is de opinie dat met name de producenten en verpakkers een belangrijke rol hebben om geen vuile eieren in de handel te brengen.

Op de websites van de NVWA, FAVV en de FSA staat niets over risico’s op een infectie met Campylobacter door eieren.

bron: vmt dd 19/07/2018
Terug
www.servacofoodcontrol.be
Wij voeren uw analyses
uit
op voedingswaren, diervoeder, dierlijk afval
en water.
Honderdweg 13
9230 Wetteren

Tel.: +32 9 363 80 14
Fax: +32 9 362 04 62

E-mail