FRFaîtes votre choix:

Diepvriesproducten zijn normaliter geen issue voor listeria (23/07/2018)

Nieuws > Diepvriesproducten zijn normaliter geen issue voor listeria (23/07/2018) >

Na het bekend worden van de grote uitbraak van listeriose in Zuid-Afrika dit voorjaar, hebben we nu (juli 2018) te maken met een grote uitbraak in Europa. In Zuid-Afrika was het betrokken product een soort boterhamworst, in Europa blijkt het te gaan om diepvriesgroenten.
Diepvriesgroenten

Aanvankelijk dacht men dat het betrokken product diepvries mais was, maar nu wordt een breed scala aan diepvriesproducten uit de markt gehaald. Volgens informatie van de fabrikant (Greenyard) gaat de terugroepactie circa 30 miljoen euro kosten.
Methodiek verbeterd

Listeria monocytogenes is de veroorzaker van listeriose, een ziekte die in veel gevallen tot sterfte leidt, vooral bij risicogroepen: personen met een verzwakte afweer en zwangeren, inclusief (nog ongeboren) baby's.

Vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw is er een aantal grote uitbraken van listeriose geweest. Daarna is de methodiek voor het aantonen van deze ziekteverwekker sterk verbeterd en is er wet- en regelgeving beschikbaar gekomen om de groei van dit pathogene micro-organisme in levensmiddelen zoveel mogelijk te beperken.
Groei pathogenen

Gelet op het (licht) stijgende aantal gevallen van listeriose is dat minder makkelijk dan gedacht. L. monocytogenes is een algemeen voorkomend micro-organisme en er zijn weinig productieomgevingen van levensmiddelen waar geen listeria’s worden aangetroffen.

Toch eist de wet dat in levensmiddelen waarop of waarin de ziekteverwekker kan groeien, de aantallen beperkt blijven tot minder dan 100 kolonievormende eenheden (kve) per gram of ml product. Aan die eis kan alleen worden voldaan als de hele productie in een bedrijf, van aanschaf en opslag van grondstoffen tot uitlevering van het geproduceerde levensmiddel, onder controle is.
Vleeswaren en gerookte vis

Sinds de eerste uitbraken werd een aantal risicoproducten bekend, waaronder zachte (rauwmelkse) kazen, al dan niet met een oppervlakteflora, gerookte vis en vleeswaren. Veel fabrikanten van deze (en andere) risicovolle producten hebben maatregelen genomen om aan de door de Europese Unie opgestelde criteria voor L. monocytogenes te voldoen. Het verleden jaar vernieuwde informatieblad van de NVWA geeft hierover uitgebreide informatie.
Diepvriesproducten

Diepvriesproducten zijn normaliter geen issue voor L. monocytogenes. In bevroren producten kan dit micro-organisme niet groeien. De kiem kan wel (in lage aantallen) aanwezig zijn en in keukens aanleiding geven tot besmetting.

Wanneer de diepvriesproducten, volgens aanwijzing op de verpakking, goed worden verhit is de kans erg klein dat dit ziektegevallen veroorzaakt. Het feit dat dit toch op grote schaal gebeurde, 47 zieken en 9 sterfgevallen, wijst erop dat de besmetting van de producten erg hoog was en/of dat de producten onvoldoende verhit waren voor consumptie.
Hygiëne

Volgens de EU-criteria mogen in diepvriesgroenten niet meer dan 100 kve/g aanwezig zijn van deze ziekteverwekker. Uit een rapport van de EFSA blijkt dat in verschillende landen aantallen hoger dan 100 kve/g werden aangetroffen in bevroren mais. Dan kan je vraagtekens zetten bij de hygiëne in het productiebedrijf. Daarom is het goed dat het bedrijf voorlopig gesloten is.
Bereiding maaltijden

Of er fouten gemaakt zijn bij het bereiden van maaltijden met deze diepvriesproducten is moeilijk aan te geven. Sommige soorten van verhitten kunnen onvoldoende reductie van ziekteverwekkers geven door niet gelijkmatige verdeling van de warmte (magnetron) en wokken (dat blijft gokken). Daarnaast is er een trend om zo kort mogelijk te verhitten om de ‘beet’ van de producten te behouden.
Bewaartemperatuur

Op sommige verpakkingen van diepvriesproducten staat dat het product maximaal 24 uur houdbaar is bij een temperatuur van 3°C. Deze lage temperatuur zal in veel koelkasten niet bereikt (kunnen) worden.

Eventueel aanwezige listeria’s zouden kunnen uitgroeien omdat dit micro-organisme zelfs bij koelkasttemperatuur groeit. Daarna is goed verhitten nog belangrijker om de aanwezige listeria’s te inactiveren.

Goed verhitten van producten verlaagt de kans op listeriose drastisch. Voor producten waarbij dit niet kan, zouden in elk geval de risicogroepen zich moeten afvragen of zij een dergelijk product willen consumeren.
Zonering en reiniging

Fabrikanten van levensmiddelen zijn verplicht om veilige producten op de markt te brengen. Daarvoor zijn er criteria opgesteld door de EU. Helaas hebben nog niet alle bedrijven de voedselveiligheid op orde.

De meest belangrijke factoren voor het beheersen van de groei van L. monocytogenes zijn: een goede zonering binnen het bedrijf, een adequate reiniging en desinfectie en indien nodig het beperken van de houdbaarheidstermijn van gekoelde producten.

Bron: vmt dd 23/07/2018
Terug
www.servacofoodcontrol.be
Wij voeren uw analyses
uit
op voedingswaren, diervoeder, dierlijk afval
en water.
Honderdweg 13
9230 Wetteren

Tel.: +32 9 363 80 14
Fax: +32 9 362 04 62

E-mail