FRFaîtes votre choix:

Medisch attest nu 3 jaar geldig

Nieuws > Medisch attest nu 3 jaar geldig >

1.1.1. Het attest dient te worden opgesteld door een geneesheer en de volgende gegevens te bevatten :

 — de naam van de onderzochte persoon;
— de verklaring dat deze persoon geschikt is om in contact te komen met levensmiddelen (of een gelijkwaardige vermelding);
 — indien van toepassing, de vermelding van bepaalde specifieke preventieve maatregelen die moeten genomen worden ter voorkoming van de besmetting van levensmiddelen;
— de naam en handtekening van de geneesheer;
 — de datum van opmaak van het attest.

 1.1.2. De geldigheidsduur van het attest bedraagt maximum 3 jaar. Indien personen echter omwille van het feit dat zij lijden aan of drager zijn van een via levensmiddelen overdraagbare aandoening hun activiteiten hebben moeten stopzetten, kunnen zij deze maar hervatten na het bekomen van een nieuw attest.

Terug
www.servacofoodcontrol.be
Wij voeren uw analyses
uit
op voedingswaren, diervoeder, dierlijk afval
en water.
Honderdweg 13
9230 Wetteren

Tel.: +32 9 363 80 14
Fax: +32 9 362 04 62

E-mail