FRFaîtes votre choix:

EU-rapportage over aan voedsel gerelateerde ziekten in 2011

Nieuws > EU-rapportage over aan voedsel gerelateerde ziekten in 2011 >

De European Food Safety Authority (EFSA) rapporteert dat er in 2011 een toename is te zien in het aantal gerapporteerde gevallen van infecties door Campylobacter van 10% over de laatste vier jaar.
Deze toename is al sinds vijf jaar aan de gang en zorgt ervoor dat Campylobacter de meest gerapporteerde oorzaak van een voedselinfectie in de EU is.
Het aantal infecties door Salmonella daalde in 2011 met 5% vergeleken met 2010 en met 40% sinds 2007.
Dit is het zevende jaar op rij dat er een afname in Salmonella-infecties valt waar te nemen. Deze afname wordt vooral toegeschreven aan succesvolle bestrijding van Salmonella in de pluimveesector. Toch blijft Salmonella als oorzaak van voedselinfecties staan op nummer 2, achter Campylobacter. Ook is er in 2011 een toename van het aantal gerapporteerde verotoxine producerende E.coli-infecties (VTEC/STEC-infecties). De grote voedselinfectie door E.coli O104:H4 zorgde natuurlijk voor veel gerapporteerde zieken, maar de toename is als trend toch al zichtbaar vanaf 2008.
In totaal waren er in 2011 in de EU ca. 5.500 gerapporteerde uitbraken van voedselinfectie of -vergiftiging.
Er werden 70.000 mensen ziek en ca. 100 mensen stierven.
De meest voorkomende oorzaken van door voedsel veroorzaakte ziektegevallen in 2011 zijn eieren, eiproducten, samengestelde levensmiddelen, vis en visproducten.

Bron: bit.ly/Yf9Yin
Terug
www.servacofoodcontrol.be
Wij voeren uw analyses
uit
op voedingswaren, diervoeder, dierlijk afval
en water.
Honderdweg 13
9230 Wetteren

Tel.: +32 9 363 80 14
Fax: +32 9 362 04 62

E-mail