FRFaîtes votre choix:

Pathogenen in groente

Nieuws > Pathogenen in groente >

De onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerden dit onderzoek uit omdat er tot nu toe geen data waren over het voorkomen van diverse pathogene micro-organismen op rauw te consumeren groente, terwijl er de laatste jaren een grote toename is in de consumptie van gemengde sla. Het voorkomen van pathogenen, in combinatie met de hoeveelheden die van deze rauw te consumeren producten worden gegeten, kan zorgen voor een behoorlijke bijdrage aan een microbiologisch risico.Het bleek dat gemiddeld 0,11% van de verse groente E. coli O157 en L. monocytogenes bevat, 0,22% bevat Campylobacter en 0,38% Salmonella. De hoeveelheden variëren per product. Het aantal bacteriën op een besmette krop sla (van 500g) werd geschat tussen de 9 en 18 met uitschieters van meer dan 100 Salmonella op ijsbergsla en andijvie. Het aantal L. monocytogenes op een besmette stronk andijvie werd geschat op 100.000. Salmonella zit in 0,53% van de ijsbergsla en in 5,1% van de gevallen op komkommer. De percentages voor Campylobacter variëren van 0,83% in andijvie tot 2,7% in eikenbladsla.Deze besmettingsgegevens gebruikten de onderzoekers vervolgens om vast te stellen hoe vaak ziekte, veroorzaakt door deze pathogenen op slamelanges, zou kunnen voorkomen. Hierbij maakten de onderzoekers gebruik van gegevens over o.a. productiehoeveelheden en consumptiepatronen. De uitkomsten van deze risicoanalyse gaan gepaard met onzekerheid over bijvoorbeeld de dosis-effect relatie van deze bacteriën na consumptie en de mate van ontsmetting door het wassen van de slablaadjes tijdens de productie van de zakjes gemengde salade. Daarom varieert de inschatting van het risico om ziek te worden door het eten van slamelange, besmet met Salmonella Typhimurium DT104 tussen de nul en 10.000 gevallen per jaar, met Campylobacter tussen de nul en 90.000 per jaar en die met E. coli O157 tussen de nul en 800 gevallen per jaar.

Bron: www.vmt.nl (19/03/2014)

Terug
www.servacofoodcontrol.be
Wij voeren uw analyses
uit
op voedingswaren, diervoeder, dierlijk afval
en water.
Honderdweg 13
9230 Wetteren

Tel.: +32 9 363 80 14
Fax: +32 9 362 04 62

E-mail