FRFaîtes votre choix:

Bijna 2000 zieke kinderen in de Filipijnen

Nieuws > Bijna 2000 zieke kinderen in de Filipijnen >

Het ging om snoepjes met doeriansmaak. De snoepjes werden verkocht of weggegeven in de regio Caraga bij basisscholen.

Het laboratoriumonderzoek van de Filipijnse overheid richtte zich in de eerste plaats op de aanwezigheid van diverse pathogene micro-organismen. Hieruit bleek dat de snoepjes S. aureus bevatten. De symptomen van de kinderen waren ook geheel in lijn hiermee. De autoriteiten troffen nog veel andere micro-organismen aan, waaronder E. coli in bronwater, gebruikt voor de productie, en in smaakstoffen voor de snoepjes. Ook in het verpakkingsmateriaal vonden de autoriteiten pathogene micro-organismen, waaronder S. aureus.

De betreffende snoepjes van het merk Wendy werden door het bedrijf Blesse opnieuw verpakt. Dat verpakkingsbedrijf stond niet geregistreerd bij de autoriteiten, terwijl dat wel verplicht is.

De toestemming tot het uitoefenen van een bedrijf voor zowel producent als verpakker is ingetrokken.

De Filipijnse onderzoekers wijzen erop dat, door slechte arbeidsomstandigheden, zweet op de snoepjesmassa kan zijn gedruppeld tijdens de productie en dat dit tot de besmetting heeft kunnen leiden.

Er werd een crisisteam van wetenschappers en medici ingesteld, dat gecoördineerd werd door de Filipijnse Nationale Politie. De minister-president van de regio gaf in een interview aan dat hij hoopte dat het instellen van dit crisisteam leidt tot kalmte onder de bevolking.

Staphylococcus enterotoxine (SE) is een thermostabiel toxine dat bestand is tegen het pasteurisatieproces en zelfs bestand is tegen koken. S. aureus is in staat te groeien en dan toxine te vormen bij zeer lage aw, zoals je verwacht bij grondstof voor snoep.

De snoepproducent ontkende iedere betrokkenheid bij dit incident en wees naar de verpakker als schuldige.

Bron: www.vmt.nl

 

Terug
www.servacofoodcontrol.be
Wij voeren uw analyses
uit
op voedingswaren, diervoeder, dierlijk afval
en water.
Honderdweg 13
9230 Wetteren

Tel.: +32 9 363 80 14
Fax: +32 9 362 04 62

E-mail