FRFaîtes votre choix:

Biofilms vormen een van de grootste microbiële risico’s

Nieuws > Biofilms vormen een van de grootste microbiële risico’s >

Ondanks correcte en regelmatig uitgevoerde reiniging en desinfectie duiken bederfflora en pathogenen frequent op dankzij de verhoogde resistentie van biofilms tegen desinfectantia, weet Thijs Vackier van KULeuven. Hij zal tijdens het Hygiene for Food event van Flanders’ FOOD, Agoria en EHEDG België op 29 september in Antwerpen, het Killfilm-project van Flanders’ FOOD bespreken.

Killfilm-project

Het Killfilm-project omvat het opsporen van biofilms in diverse voedingssectoren. Deze biofilms worden microbiologisch geïdentificeerd waarbij tevens de chemische samenstelling van de extracellulaire polymere substanties bepaald wordt.

Reproduceerbaar model

Voor 2 referentiestammen en de isolaten uit de voedingsbedrijven is een reproduceerbaar model voor biofilmvorming ontwikkeld, waarbij wijzigingen in de gen-expressie opgevolgd kunnen worden. Het reproduceerbaar model wordt gebruikt om bestaande reinigings- en desinfectieprotocollen te evalueren en innovatieve inhibitoren tegen biofilmvorming te testen. Het finale doel is tot een optimale reinigings- en desinfectieprocedure te komen met richtlijnen om biofilmvorming in de voedingssector te voorkomen.

Antimicrobiële en reinigbare coatings

Easy-to-clean en antimicrobiële coatings kunnen volgens Heidi Van Den Rul van Sirris een strategie zijn om de reiniging en desinfectie van productieapparatuur in de voedingsindustrie te vergemakkelijken. Zij verminderen het aantal reinigingscycli en reinigingsmiddelen en kunnen de aangroei van bacteriën en biofilms reduceren. Easy-to-clean en anti-fouling coatings worden in talrijke andere toepassingen, waar vervuiling geweerd moet worden, gebruikt. Voor voedselverwerkende bedrijven moet gelet worden op het food grade karakter van deze lagen, maar ook aspecten als overdosering van biociden, duurzaamheid van de laag, hoe de laag (her)aanbrengen etc. spelen een belangrijke rol bij de integratie van deze coatings in de voedingsindustrie.

 

www.vmtfood.be

Terug
www.servacofoodcontrol.be
Wij voeren uw analyses
uit
op voedingswaren, diervoeder, dierlijk afval
en water.
Honderdweg 13
9230 Wetteren

Tel.: +32 9 363 80 14
Fax: +32 9 362 04 62

E-mail